MT Enviro Physio Care AB är ett svenskt företag där vi bryr oss om och har engagemang inom två områden.

Enviro

En coach inom miljö, dricksvatten och klimatförändringar.
Miljöfrågor är vår tids utmaning. Det behövs kunskap, beredskap och inte minst ledarskap för att hantera dem. Vi har erfarenhet från miljöfrågor i olika verksamheter, projekt och utredningar.
Det har varit arbeten på lokal nivå, men också åt regeringskansliet, med flera, på nationell nivå. Vi har även specialiserat oss på att ta fram förklarande illustrationer över komplexa miljöfrågor, inför föreläsningar, utbildningar, mm. Verksamheten startade 2006, men för närvarande är möjligheten begränsad för att ta nya uppdrag, på grund av hög beläggning i andra uppdrag.

Föreläsningar

Många av uppdragen har handlat om utbildning, kunskap och stöd för att leda och ”sälja” viktiga miljöfrågor.

Dricksvatten

Vårt viktigaste livsmedel. Klimatförändringar ökar bland annat föroreningsrisker och Sveriges vattentäkter måste skyddas bättre.

Klimatförändringar

Det handlar om att minska framtida klimatpåverkan, men också om att förstå och anpassa oss till de förändringar som sker.

Physio

Ett stöd för att må bra med naprapati, friskvård och träningslära.
Vår naprapat är även vidareutbildad inom akupunktur och ledbehandling, samt inom kommunikation, ledarskap och hälsa. Hon har erfarenhet från att ha behandlat elitidrottare i världsklass, till att behandla vanliga skador och besvär. Hon är medlem i och arbetar för Naprapatlandslaget, www.naprapatlandslaget.se
Det är från sin egna erfarenhet av elitträning, inom längdskidor och friidrott, som vår naprapats intresset för naprapati har växt fram. Men hennes största drivkraft är trots allt möjligheten att kunna hjälpa andra människor.

Utbildning

För att bli Naprapat krävs fyra års utbildning på Naprapatshögskolan och ett års legitimationspraktik. Vår naprapat är även utbildad inom dry needling/akupunktur.

Behandling

Vår naprapat arbetar med sina händer och kombinerar manuella behandlingstekniker för att få en effektiv behandling. En blandning mellan led- och mjukdelsbehandling.

Helhetssyn

Vår naprapat tycker att det är viktigt att ha en helhetssyn när man behandlar skador och smärta i kroppen. Att hitta orsaken till att smärtan uppkommer.Kontakt

Vill du skicka ett meddelande? Så kan du Klicka här